Forskare: Barn skall äta ekologiskt

Svt.se rapporterar att alltfler prover av frukt och grönt innehåller mer bekämpningsmedel än gränsvärdena tillåter. Små barn bör därför äta ekologisk frukt och grönsaker. Det anser flera forskare som studerat bekämpningsmedel i kroppen.

Av livsmedelsverkets stickprover av frukt och grönt är det allt fler som innehåller mer bekämpningsmedelsrester än tillåtet.
2006 var det drygt 5% av proverna som låg över gränsvärdena. 2010 var det 8%. Totalt hittar Livsmedelsverket bekämpningsmedel i ungefär 7 av 10 prover. I vissa fall finns över 20 gifter i samma frukt. Urinanalyser som gjorts på Lunds universitet visar att gifterna hamnar i kroppen.

-Vi hittar de flesta medel vi tittar efter hos så gott som alla, säger Margareta Littorin, överläkare och forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin.

Oro för barn och foster
Vad det betyder för hälsan att ha låga halter i kroppen kan inte forskarna eller myndigheterna säga, men oron är att det ska påverka nervsystemet eller vara hormonstörande. Foster och barn är extra känsliga eftersom hjärnan och nervsystemet fortfarande utvecklas. Flera forskare som studerar bekämpningsmedel i kroppen menar att små barn bör äta ekologisk frukt och grönt för att undvika bekämpningsmedel.

-Det är många saker som tyder på att barn är en särskild riskgrupp så om man har möjlighet att köpa ekologiskt så tycker jag det är en bra idé, säger Helle Raun Andersen som forskar på bekämpningsmedlens effekter vid Universitetet i Odense och är en av Danmarks ledande forskare inom området.
-Jag tycker att det är en god idé, säger Margareta Littorin, även om jag vet att Livsmedelsverket när de har satt sina gränsvärden har tagit extra hänsyn till hur förhållanden ska vara för små barn och vilka rester man ska tillåta.
– Det finns saker vi inte har koll på. Hormonstörande ämnen till exempel ingår idag inte i riskbedömningen för bekämpningsmedel, säger Axel Mie, kemist vid Karolinska Institutet som forskar på näringsinnehåll i ekomat.
Forskarna stödjer sig på studier av framför allt växthus- och grönsaksarbetare som utsatts för höga doser bekämpningsmedel. Dessas barn uppvisar bl a nervskador, motoriska störningar och könsförändringar.

Inga krav på förskolematen
Barnmatsburkar och annan mat bara för barn under 3 år har sen tidigare extra tuffa gränsvärden. För maten som serveras på förskolor däremot finns inga särskilda krav.
-Vi måste skydda barnen väldigt mycket, och därför sätter vi upp väldigt strikta gränsvärden för barnmat. Jag anser att dessa regler ska gälla all mat som barn intar under tre års ålder och inte bara just den barnmatsburk man köper i affären, säger Axel Mie.
Ingen fara säger livsmedelsverket.

Men Livsmedelsverket anser att dom nya allmäna gränsvärden som finns har tagit hänsyn till att barn är känsligare. Bedömningen är att de låga halter gifter som barn får i sig från konventionellt odlad frukt och grönt inte är skadliga för hälsan.

– De särskilda gränsvärdena för barnmat tillkom innan lagstiftningen generellt för bekämpningsmedel blev hårdare och harmoniserades inom EU. Med dagens riskvärdering och den ökade kunskapen man har ska det vara säkert med de generella gränsvärden som finns även för barn och gravida, säger Annelie Widenfalk, riskvärderare på Livsmedelsverket.

Cocktaileffekter
Men forskarna pekar på gränsvärdena kan vara för högt satta. Det saknas testmetoder för effekter på hormon- och nervsystem. Myndigheternas bedömningar tar inte heller hänsyn till den samlade effekten av många gifter samtidigt.
– Bara för att man klarar gränsvärdena så är inte faran över, säger Margareta Littorin. Om man har under gränsvärdena för många ämnen kan det betyda nånting, säger Margareta Littorin.

-Det finns en del djurförsök på kombinationseffekter av hormonstörande bekämpningsmedel. Man ser inga effekter av låga halter av enstaka ämnen, men om man blandar flera så ser man markanta effekter. Det tycker jag att man ska ta större hänsyn till än vad man gör idag, säger Helle Raun Andersen.

Läs hela artikeln här.

Miljövänliga leksaker, eller gröna leksaker borde vara en självklarhet.  Nästa gång du vill köpa leksaker på nätet, kika in på EkoLeko.

Svd idag: Barn har rätt till en giftfri vardag

Bisfenol A, PBA

Svenskarna utsätts dagligen för bisfenol A (BPA). Det är tillåtet i matförpackningar, leksaker och vattenrör, för att nämna några exempel. Ett stort antal studier med försöksdjur har visat att BPA kan störa förmågan att få barn, hjärnans utveckling och immunsystemet, och det kan ge ökad känslighet för bröstcancer. Många gånger har dessa i effekter hittats vid mycket låga halter. Det är även känt att BPA kan föras från gravida och ammande kvinnor till foster och spädbarn.

Föräldrar måste kunna lita på att mat, vatten och leksaker inte innehåller miljögifter. Ett svenskt brett initiativ mot BPA skulle utgöra ett viktigt steg mot en giftfri vardag i svenska hem och skulle samtidigt bidra till en liknande utveckling runt om i hela EU.

Vi vill se ett nationellt förbud mot BPA i alla produkter som barn kommer i kontakt med, till att börja med i leksaker och alla livsmedelsprodukter. Med ett sådant initiativ stärker Sverige arbetet i Danmark, Belgien och Frankrike och ökar pressen på åtgärder inom EU, skriver Mikael Karlsson och Ulrika Dahl, Naturskyddsföreningen i en debattartikel på Svenska Dagbladet idag.

Läs mer på svd.se

Välj leksaker utan kemikalier (ohälsosamma)

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.

Gifter i leksaker

Leksaker med ohälsosamma kemikalier

Svts Rapport berättade om gifter i leksaker, i sändningarna i går och förrgår.

På tio år har användningen av kemikalier mer än fördubblats och nästan hälften av dem anses av Kemikalieinspektionen vara hälsofarliga. Vi hittar kemikalierna framför allt i det vi har närmast kroppen och i det som våra barn leker med.

Det är svårt som konsument att veta om det finns några farliga kemikalier i de varor vi köper. Något krav på innehållsdeklaration finns inte för varor.

-Det finns ju för mat, men för varor finns inte alls samma regler, säger Frida Ramström på Kemikalieinspektionen.

Det handlar om allt från elektronik och byggvaror till leksaker och kläder. Och det är just i kläder och leksaker som flest oönskade kemikalier påträffas.

Det visar SVT:s genomgång av det så kallade Rapex-registret, som är ett system inom EU som myndigheterna ska rapportera till när de hittar varor som innehåller för höga halter av farliga kemikalier.

Kemikalieinspektionen
Frida Ramström jobbar som inspektör på Kemikalieinspektionen. Hennes uppgift är att snoka reda på varor som innehåller för höga halter av farliga ämnen. Hon gör stickprovskontroller i butiker och analyserar varorna.

-Vi hittar brister hela tiden, säger hon och visar en ask barnkritor som hon har hittat för höga halter bly i.

-Barn tar ju ofta saker i munnen. Och att få i sig bly är allvarligt, man kan bli förgiftad. Och det har faktisk hänt att barn har avlidit av blyförgiftning.

Frida Ramström visar också en radiostyrd bil som innehåller för höga halter bly och en uppblåsbar badring som innehåller en otillåten ftalat, ett ämne som används för att göra pvc-plast mjuk.

5-30 procent innehåller för höga halter
-I de kontroller vi gör innehåller mellan 5 och 30 procent av varorna för höga halter av miljö- eller hälsofarliga kemikalier, säger Frida Ramström som påpekar att det de hittar är bara en droppe i havet.

Det finns flera anledningar till varför det är så här, enligt Frida Ramström. Lagstiftningen är för svag vad gäller hälsofarliga kemikalier, det finns inget krav på att innehållsdeklarera varor och det är upp till tillverkare och importörer att kontroller sina varor.

-Handeln med varor är i dag global vilket gör att det är svårt att ha kontroll över de varor som importeras. Vi vet egentligen väldigt lite.

Av alla leksaker som säljs inom EU är 85 procent tillverkade i Kina, enligt FN. Och det är också leksaker från Kina som innehåller flest otillåtna kemikalier, enligt Rapex-registret.

-Här i Kina är det inga problem att köpa leksaker med ftalater, säger SVT:s korrespondent Niklas Sjögren och visar upp badleksaker i plast.

Ftalater i Kina
När Greenpeace i Kina nyligen testade 30 slumpvis utvalda leksaker från affärer i fyra stora städer visade sig 21 av dem innehålla skadliga halter av ftalater. Men så är heller inte ftalater i leksaker förbjudna i Kina.

-Kunskapen om ftalaternas skadliga effekter är inte så spridd i Kina ännu och det är ingen prioriterad fråga hos myndigheterna, säger Wu Yixiu på Greenpeace i Kina till SVT.

Flera av de leksaker som innehöll höga halter ftalater är tillverkade av företaget Innovative Toys. De hymlar inte med att de använder ftalater, men påstår att det är bara i produkter för den inhemska marknaden.

-Alla leksakstillverkare i Kina använder ftalater i de inhemska produkterna, säger Zhang Hong på Innovative Toys till SVT.

-I de leksaker vi exporterar använder vi en annan mjukgörare från Tyskland. Men det är dyrt så vi har inte råd att använda den till allt, säger Zhang Hong.

Tips från experten
Så hur ska man som konsument egentligt kunna ta reda på om en leksak innehåller några skadliga kemikalier? Nej, det är inte lätt, menar Frida Ramström, men hon har några tips.

-Handla i seriösa butiker som är bra på leksaker. De har oftast någon som jobbar med de här frågorna. Lukta på plastleksaker. Luktar de starkt av plast, undvik dom, för då finns risk att de innehåller ftalater. Köp heller inte leksaker som luktar parfym. De kan vara tillsatta för att dölja plastlukt och kan i sig dessutom vara allergiframkallande. Och fråga i butiken. Som konsument har du rätt att inom 45 dagar få veta om en vara innehåller några farliga ämnen. Den rätten finns i EU:s gemensamma kemikalielagstiftning Reach.

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag under åren 2011-2014 som ska minska risken för att människor i sin vardag utsätts för farliga kemikalier.

År 2013 börjar också nya regler att gälla för kemikalier i leksaker enligt EU:s nya leksaksdirektiv. CMR-ämnen, det vill säga cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, får då inte användas i leksaker.

-Förhoppningsvis blir det bättre. Men det här ju EU-lagstiftning och omfattar exempelvis inte Kina, avslutar Frida Ramström.

Gifter

Läs mer på Svt.se

Miljövänliga leksaker, eller gröna leksaker borde vara en självklarhet.  Nästa gång du vill köpa leksaker på nätet, kika in på EkoLeko.

 

Ny rapport igen om miljögifter i våra hem

Miljögifter

Stockholms hem och förskolor är fulla av miljögifter. Små barn är särskilt utsatta för kemikalier visar en ny studie. ”Skummadrasser och sittpuffar är stora kemikaliereservoarer”, säger forskaren Justina Björklund.

STOCKHOLMS NYA MILJÖPLAN

Stockholms stad ska enligt den nya miljöplanen minska de fem farligaste kemikalierna i staden. Bland annat genom att i varje upphandling av varor undvika följande miljöfarliga ämnen och efterfråga kemikaliefria produkter.

1. Alkylfenoler
Finns i textilier och rengöringsmedel.

2. Antibakteriella ämnen.
Triclosan finns i tandkräm, deodoranter och sportkläder. Silver finns i tvättmaskiner, kylskåp, sjukvårdsmaterial, skor och kläder.

3. Bromerade flamskyddsmedel
Finns i elektronik, möbler, textilier, byggmaterial och skumplast.

4. Ftalater
Finns i pvc-golv, vinyltapeter, plastisol-tak, mjukgjorda plastartiklar, underredsmassor i trafiken.

5. Polyflourerande föreningar
Finns i impregnerade kläder, skor och möbler, släckskum och golvpolish.

FEM BÄSTA TIPSEN

Städa
A och O är att städa. De kemiska substanserna samlas i damm och sprids sedan i andningsluften.

Bra dammsugare
Dammsugaren ska ha hepafilter som du byter ofta, minst en gång om året. Töm påsen ofta. Dammsugaren själv är en bov, centraldammsugare är det bästa.

Tvätta händerna
God handhygien är viktigt särskilt för barn som rör sig nära golv och damm och stoppar händerna i munnen.

Handla kemikaliefritt
Kräv att få veta vilka kemikalier som elektronik, textilier, möbler innehåller när du handlar. Många ämnen är förbjudna sedan länge i EU.

Möblera med omsorg
Ju fler möbler, desto mer kemikalier. Äldre och begagnade varor innehåller fler farliga ämnen än nyproducerade.

Stockholms hem och förskolor är fulla av miljögifter. Små barn är särskilt utsatta för kemikalier visar en ny studie. ”Skummadrasser och sittpuffar är stora kemikaliereservoarer”, säger forskaren Justina Björklund.

Vi kliver in i ett närmast dammfritt hem i Upplands Väsby. Parketten skiner i det två år gamla huset. Justina Björklund har tre barn och vet efter flera års forskning av miljögifter i inomhusmiljö vid Stockholms universitet hur viktigt det är att hålla rent.

– Det bästa rådet jag kan ge är att städa, städa, städa. Barnen exponeras framför allt av miljögifter via damm. De rör sig nära golvet och har väldigt nära att stoppa händerna i munnen, säger Justina Björklund.

Hon har undersökt tio förskolor, tio arbetsplatser, 44 villor och lägenheter i Stockholm samt bilar från sju bilmärken i jakten på farliga kemikalier. Genom att dammsuga vardagsrumsgolv, vittja dammsugarpåsar och mäta luften på en meters höjd med kemikaliefilter har hon hittat mängder av giftiga kemikalier i samtliga miljöer.

– Det mest alarmerande är att barnen exponeras mycket mer än vuxna för kemikalierna. Det gäller både florföreningar och bromerade flamskyddsmedel som vi hittar höga halter av i både hem och på förskolor. Dessa ämnen gör att flickor får svårare att få barn och killar sämre spermier, säger Justina Björklund.

Texten är ett utdrag från DN, läs hela artikeln här.

Välj istället ekoleksaker!

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.

 

 

Gör du omelett på okända svampar?

Omelett

Skulle du gå ut i skogen, plocka svamp du inte känner till och göra en omelett? Nej, trodde väl inte det. Men det är just så det ser ut när det kommer till kemikalier.
Lyssnade på Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddföreningen för några veckor sedan. Han gjode denna liknelse som jag tycker är väldigt bra.Att lansera en ny kemikalie på marknaden kräver ingenting. Att få bort den kräver 600 sidor av utredningar och åratal av väntan innan lagstiftningen hänger med. Missförstå mig inte. Det är bra att det tar åratal att lagstifta och att det krävs ordentliga undersökningar för att lagstifta.

Men kanske borde vi se saken från ett annat håll. Kanske borde det göras tester INNAN ett nytt ämne släpps ut? Leva efter försiktighetsprincipen?

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.

Flamsäkra fiskar

Flamsäkra fiskar

Att katter är flamsäkra det visste vi ju redan sedan tidigare, men nu lär vi oss att även fiskar inte behöver oroa sig för att börja brinna. Naturskyddföreningen har funnit höga halter av giftiga flamskyddsmedel i vanlig matfisk, köpt i vanlig matvarubutik.

Många människor äter fisk. Det framhävs ofta i olika hälsoråd att fisk är nyttigt. Samtidigt har det visat sig att fisk kan samla på sig en mängd olika miljögifter. De hamnar också därför i oss män­niskor när vi äter fisk.

Naturskyddsföreningen har i samarbete med flera av våra internationella medlemsorganisationer tagit prover på matfiskar och låtit analysera dem på kända miljögifter som till exempel DDT, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen samt tungmetal­lerna kadmium, bly och kvicksilver. Proverna har tagits i vanliga matfiskar från nio länder världen över.

Läs mer här.

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.

Slime – Brukar du köpa det?

Slime

Brukar du köpa slime till dina barn? Slime innehåller bor. Bor är giftigt. Det vet vi. Därför har kemikalieinspektionen förbjudit det i leksaker. Det bestämde man i våras. Men man måste ju ge företagen lite tid att göra affärer. Så slime kan säljas i två år till. Och importerades slimet till EU före den 20 juli 2011 så får man hur lång tid på sig som helst att sälja ut sina lager. Någon som tänkte köpa slime i julklapp?

Fram för fler giftfria leksaker!

Denna leksak finner du på INTE hos EkoLeko. Däremot, om du är sugen på att köpa leksaker på nätet som är giftfria, alltså lekfulla gröna leksaker, kika gärna in på EkoLeko

Varför välja giftfritt

Ekologiska Leksaker

Varför välja Giftfria och Miljövänliga leksaker?

Leksakerna är helt fria från ftalater, mjukgörare som finns i plast. Ftalater är inte bundna, utan frigörs varje gång du tar i leksaken.

Leksakerna är helt fria från konserveringsmedel och lösningsmedel.

Leksakerna är helt fria från hälsoskadliga flamskyddsmedel, som är persistenta och bioackumulerande, ett ämne som även går över i bröstmjölk.

Leksakerna är helt fria från doft och smakämnen.

– Tester visar att djur som utsätts för dessa ämnen får reproduktionsstörningar, allergier, fetma och diabetes.

Barnens kroppar är mera känsliga för kemikalier.

Du kan ladda ner Kemikalieinspektionens broschyr ”Kemikalier i barns vardag” från kemi.se.

Regeringen har nyligen beslutat att satsa 100 miljoner på en giftfri miljö, där man satsar speciellt på leksaker.

Kemikalieinspektionen har nyligen polisanmält 9 leksaksimportörer.

Se gärna Stefan Jarls dokumentär om kemikalier i våra kroppar, med Eva Röse. www.underkastelsen.se

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.

Många kemikalier rengör bebisbaken

Det skiljer mycket i rengöringsförmågan mellan olika våtservetter, visar en test i DN nyligen. Ett fabrikat innehåller benzylalkohol – allergiframkallande enligt EU. Totalt hittades 53 olika ämnen i de nio förpackningarna som testades. Fyra av dessa är klassificerade som hälsofarliga enligt EU och Kemikalieinspektionen. Alla undersökta fabrikat innehåller minst ett ämne som kan ha negativ påverkan på människors hälsa.Ulf Rick på Kemikalieinspektionen uppmanar föräldrar att ine utsätta sina barn för kemiska ämnen i onödan. – Själv är jag så pass gammalmodig att jag tvättar mina barn med pappershandukar och vatten säger han.

Leksaker utan kemikalier hittar du hos EkoLek såklart. Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.