Regeringen vill ha giftfria leksaker

Regeringen satsar 100 miljoner kronor för att uppnå målet om en giftfri miljö där leksaker är en del. Att vi inte ska ha giftfiga kemikalier på våra hyllor är en självklarhet. I går, onsdagen den 4 maj, träffades regeringen och företrädare för leksaksbranschen för att tala om vad myndigheterna respektive branschen kan göra.
Leksaker kan vara tillverkade av plast, trä, metall, gummi, textil eller papper. Olika material är ofta blandade i leksaker. Höga halter av mjukgörande ämnen kan finnas i leksaker som är gjorda av plast eller gummi. Textil kan vara behandlad med flamskyddsmedel. Färgämnen finns nästan alltid i leksaker och ibland tillsätts även doftämnen. Vissa färg- och doftämnen är allergiframkallande. Kontroller har visat att leksaker kan innehålla förbjudna ämnen. Detta gäller tex bly och vissa ftalater som kan skada fortplantningen.
Butik med leksaker utan gifter.

Var tredje testad plastprodukt läcker gift

BadleksakBarn

Plast läcker gift

83 plastprodukter och syntetiska textilier testades i studien vid Göteborgs Universitet. En av tre visade sig efter kort tid i vatten läcka ut giftiga ämnen. Fem av 13 produkter var avsedda för barn, bland annat badleksaker och flytkuddar. Mest läckte mjuk och halvmjuk PVC-, epoxi- och polyuretanplast.

De nyinköpta produkterna fick ligga i destillerat vatten i 1-3 dygn. Lakvattnet var akut giftigt för vattenloppor.

Plast finns i otaliga kemiska sammansättningar och spridningen är stor i samhället och i miljön. Den globala årsproduktionen har under 15 år, fram till 2008, fördubblats till 245 miljoner ton.

Dessutom finns numer plastöar i alla hav där dessa produkter ligger kvar i naturen.

Studien är gjord av Delilah Lithner på Göteborgs Universitet, klicka här.

Hos EkoLeko köper du enbart helt giftfria produkter. Vi har badleksaker av naturgummi och en massa andra lekfulla gröna leksaker.

Ekoleksaker, alltså giftfria leksaker och andra liknande leksaker på nätet hittar du hos EkoLeko.

Leksaker

Det finns massa leksaker att välja på , hur skall en bra leksak vara?

Giftfria och Miljvänliga

Produkterna ska vara helt giftfria. De skall tillverkas av material och i en tillverkningsprocess som inte tär på miljön.

Roliga att leka med

Leksakerna skall ge glädje och vara roliga att använda.

Lärande och Utvecklande

Leksakerna skall vara pedagogiska, de skall vara lärande och utvecklande. Det är kul att lära sig saker!

Så här tycker vi att leverantörer av ekoleksaker skall vara:

Miljömedvetenhet

Företaget skall måna om vår miljö i alla aspekter av tillverkningen.

Närproducerat

Gärna svenskt eller annan närmiljö om det går.

Rättvis handel

De som tillverkar produkterna skall behandlas humant. Det är ibland svårt att hitta leverantörer som uppfyller alla kraven. Ibland finns de långt bort men man väljer att jobba med dem ändå för att premiera dem som i dessa länder väljer att satsa miljösmart, för att försöka påverka andra i samma region. Dessutom är det bra att tänka på transportmedlen när man tar hem varorna.

Materialen i leksaker

Trä är ett fantastiskt material för leksaker. Det stimulerar sinnena, det har struktur, ibland är det mjukt, ibland hårt. Det luktar gott. Bakterier kan inte föröka sig på trä. Träleksaker kan komma från t.ex. gummiträ som givit all gummi de kan, eller från fruktträd som inte längre ger frukt. Sen blir träden leksaker av klimatsmarta människor och oljas eller målas med garanterat giftfria naturliga färger och oljor. Spillet används ofta för att t.ex. värma fabriken.

Mjuka leksaker är bäst om de är tillverkade av ekologiskt odlade tyger. Den ekologiska bomullen innebär bland annat att inga kemikalier har använts i bomullsodlingen eller i tillverkningsprocessen. Kemikalier som annars kommer till skada både för barnen som leker och gosar, samt naturen som kemikalierna släpps ut i.

 

Vi är övertygade om att vi behöver ändra vårt sätt att konsumera för att få en hållbar framtid. Inte bara vad utan även hur mycket vi konsumerar. Visste du att fibrerna i bomullstyget som är ekologiskt framtaget är upp till tre gånger så långa som i tyget som är traditionellt framtaget? Längre fibrer ger tyget en betydligt längre hållbarhet och högre kvalitet. Därmed kan vi hålla konsumtionen nere och komma bort från slit-och-släng-samhället. Genom att handla ekologiska produkter belastar vi inte vår miljö mer än den klarar av.

Ladda ner Kemikalieinspektionens broschyr ”Kemikalier i barns vardag” här.

leksaker på nätet

 

Regeringen vill ha giftfria leksaker

Giftig döskalle

Regeringen satsar 100 miljoner kronor för att uppnå målet om en giftfri miljö där leksaker är en del. Att vi inte ska ha giftfiga kemikalier på våra hyllor är en självklarhet. I går, onsdagen den 4 maj, träffades regeringen och företrädare för leksaksbranschen för att tala om vad myndigheterna respektive branschen kan göra.
Leksaker kan vara tillverkade av plast, trä, metall, gummi, textil eller papper. Olika material är ofta blandade i leksaker. Höga halter av mjukgörande ämnen kan finnas i leksaker som är gjorda av plast eller gummi. Textil kan vara behandlad med flamskyddsmedel. Färgämnen finns nästan alltid i leksaker och ibland tillsätts även doftämnen. Vissa färg- och doftämnen är allergiframkallande. Kontroller har visat att leksaker kan innehålla förbjudna ämnen. Detta gäller tex bly och vissa ftalater som kan skada fortplantningen.
Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.

Är det sand eller lera?

edd35e99-0b59-4190-8896-e41630645a5b_l

Bubber

Prova själv! Flyter i vatten, lätt som ett moln, kladdar inte. Vad vill du skulpurera? En hink för 89:-
Är det sand? eller lera? Det är Bubber! Kommer från Halmstad, giftfritt och klimatsmart.
Ekologiska barnleksaker som denna och andra leksaker på nätet testas av våra testpersoner för att säkerställa att de är riktigt bra leksaker. Denna leksak och andra liknande leksaker på nätet hittar du hos EkoLeko.

Bisfenol A och leksaker

bild-2031

Bisfenol A och leksaker

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket lämnade idag en gemensam utredning om ämnet bisfenol A (BPA) till regeringen. Utredningen ger flera förslag till att fortsätta arbetet med att öka kunskapen var bisfenol A finns och hur människan exponeras för ämnet för att så långt som möjligt skydda små barn.

Sedan Kemikalieinspektionen (KemI) och Livsmedelsverket fick regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för ett nationellt förbud mot bisfenol A i vissa plastprodukter, har EU infört ett förbud mot att använda detta ämne i nappflaskor. Vissa av livsmedelsbranschens aktörer har börjat byta till material som inte innehåller bisfenol A i exempelvis lock till barnmatsburkar och dryckesflaskor. Det innebär att små barns exponering för bisfenol A bedöms vara avsevärt lägre än för ett år sedan.

Men det finns anledning att ha fortsatt fokus på bisfenol A eftersom kunskapen är begränsad om exponeringskällorna och det råder vetenskaplig osäkerhet i hur den låga, men kontinuerliga, allmänna exponeringen egentligen ska bedömas.

Kemikalieinspektionen

Termopapper, som innehåller bisfenol A och används i stor utsträckning i exempelvis kvitton, är en produkt där KemI tycker att ämnet borde bytas ut. Därför inleds en dialog med branschen.

KemI ska tillsammans med leksaksbranschen och andra intressenter kartlägga olika plaster som ingår i leksaker och andra barnartiklar för att undersöka om barn på så sätt kan utsättas för bisfenol A. Nya begränsningar kan behöva göras, vilket kan ske genom att ändra reglerna i EU:s leksaksdirektiv.

Kemikalieinspektionen ska också undersöka om bisfenol A läcker från material som används vid renovering av till exempel vattenledningsrör.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket kommer att begära att tillverkare, grossist- och detaljhandel och importörer ska redovisa en plan för hur de kan avveckla användandet av Bisfenol A i förpackningar och andra plastartiklar som kommer i kontakt med mat.

Livsmedelsverket följer också den europeiska livsmedelsmyndighetens (Efsa) kontinuerliga utvärderingar av nya studier.

Bakgrund

  • Bisfenol A, BPA, är ett ämne som bland annat används för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Bisfenol A används huvudsakligen som råvara vid tillverkning av polykarbonatplaster och epoxyplaster. Av dessa plasttyper kan man till exempel göra nappflaskor, CD- och DVD-skivor, skyddslack inuti konservburkar och tandfyllningsmaterial.
  • Regeringen uppdrog i augusti 2010 åt Kemikalieinspektionen att, i samverkan med Livsmedelsverket, utreda och utvärdera behovet av och förutsättningarna för ett nationellt förbud mot bisfenol A, BPA, i vissa plastprodukter.
  • I januari 2011 antogs ett EU-förbud mot nappflaskor av BPA-baserad polykarbonat.

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.