Leksakerna, hur väljer vi dem?

9077ea2b-d43f-4d49-a91f-39dca8dee8df_n

Leksakerna, hur väljer EkoLeko dem?

Giftfria och Miljövänliga

Leksakerna ska vara helt giftfria. De skall tillverkas av material och i en tillverkningsprocess som inte tär på miljön.

Roliga att leka med

Leksakerna skall ge glädje och vara roliga att använda.

Lärande och Utvecklande

Leksakerna skall vara pedagogiska, de skall vara lärande och utvecklande. Det är kul att lära sig saker!